Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.00 på skolen.

Kære forældrekreds- og skolekredsmedlemmer

Skolen afholder den årlige generalforsamling, og med følgende dagsorden:

 1. Valg af Stemmetællere.
 2. Valg af dirigent og protokolfører.
 3. Bestyrelses beretning ved formanden.
 4. Forstanderens beretning.
 5. Fremlæggelse af det revideret regnskab til orientering.
 6. Fremlæggelse af skriftlig tilsynserklæring.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer fra skolekreds
  bestyrelsesmedlemmer:

  • Mikkel Bilstrup (Modtager genvalg)
  • Lone Søndergaard (Modtager genvalg)
  • Bent Kock (Genopstiller ikke)
  • Palle Hegnet Hamann (Genopstiller ikke)

suppleanter:

 • Stine Høgh Tofthøj (Genopstiller ikke)
 • Michael Nielsen (Genopstiller ikke)

 

Øvrige forslag til dagsordenen skal skriftligt være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
Evt. indkomne forslag kan ses på friskolenubby.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Venlig hilsen
Bestyrelsen