Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 19. april 2022 kl. 19.00 på skolen.

Kære forældrekreds- og skolekredsmedlemmer

Skolen afholder den årlige generalforsamling, og med følgende dagsorden:

1. Valg af Stemmetællere.

2. Valg af dirigent og protokolfører.

3. Bestyrelses beretning ved formanden.

4. Forstanderens beretning.

5. Fremlæggelse af det revideret regnskab til orientering.

6. Fremlæggelse af skriftlig tilsynserklæring.

7. Valg af tilsynsførende

8. Orientering omkring:

• Daginstitution

• Fri- og Efterskolens strategi.

9. Indkomne forslag.

10. Valg af:

bestyrelsesmedlemmer:

• Anna Voigt Frederiksen (Modtager genvalg)

• Freja Fobian Hvidberg (Modtager genvalg)

• Tanja Kure Gregersen (Genopstiller ikke)

suppleanter:

• Stine Høgh Tofthøj (Modtager genvalg)

• Anders Andersen (Genopstiller ikke)

11. Evt.

Øvrige forslag til dagsordenen skal skriftligt være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.
Download skabelon til at stille forslag KLIK HER

Evt. indkomne forslag kan ses på friskolenubby.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Venlig hilsen

Bestyrelsen