Om friskolen

Friskolen Ubby er en velfungerende grundtvig-koldsk friskole, hvor anerkendelse, forpligtende fællesskab, fortælling og morgensang er vigtige for os.

Vi er en ét-sporet friskole, hvor alle kender alle. Vi gør alt for at skabe en spændende skoledag i et trygt og udviklende læringsmiljø, hvor alle børn styrkes i troen på egne muligheder. Faglighed & kreativitet går hånd i hånd, og vi tror på, at afvekslende og alternative tilgange til undervisningen skaber lyst til læring.

Skolens historie

Friskolen Ubby blev grundlagt i 1879 på gården Gydekilde lidt udenfor Ubby. I året 1898 rejste sig den første skolebygning på det sted, hvor skolen ligger i dag. Daværende forstander, Jens Nylev rejste i år 1900 en efterskole i tilknytning til friskolen.

Skolen nedbrændte i 1962, men blev hurtigt genopbygget, og den stod klar ved det nye skoleårs start i 1963. Efter branden blev ejerforholdene også ændret, idet skolen gik fra at være privateje til en selvejende institution, der i dag ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Skønt skolen er gammel af alder, følger vi stadig med tiden. Bygningsmæssigt er skolen udvidet med faglokaler til musik, håndarbejde og billedkunst i 1993 og et gymnastikhus i år 2000. I efteråret 2009 bygges der 2 nye klasselokaler, og der er stadig mål og ønsker for fremtidige udvidelser.