Undervisning & læring

Vi begynder dagen med fælles morgensang, hvor vi synger og “oplyses til livet”, vi får vist elevindslag, bliver orienteret om nyheder m.m.

Undervisningen
Alle børn lærer forskelligt. Kundskaber og færdigheder skal derfor styrkes ud fra den enkelte elevs ståsted. Undervisningen skal afspejle en lærings-legeplads med plads til at afprøve, udvikle nysgerrighed, lyst til læring og skabe rum til fordybelse således, at den enkelte elev opelskes og styrkes i troen på egne muligheder. På en fri grundskole har vi netop disse muligheder.

I frikvartererne skal børnene være ude, dog er der tid til at spise inde i de første 10 min. De udendørs områder er opdelt på en sådan måde, at de små elever har et område for sig selv, hvor de kan udfolde sig i deres leg. Der føres naturligvis tilsyn med eleverne i frikvartererne, ligesom der hver morgen er vejvagt til at hjælpe eleverne over Hovedgaden.