Den nye bestyrelse.

Så har vi afholdt generalforsamling og valgt en ny bestyrelse.

Fra venstre mod højre:
Stine Høgh -Suppleant
Anders Andersen -Suppleant
Anna Voigt Frederiksen – Næstformand
Lone Søndergaard Jensen
Freja Fobian Hvidberg – Sekretær
Mikkel T. Bilstrup – Formand
Kasper Mejnertsen
Tanja Kure Gregersen
Daniel Fosgerau Badeby

Bestyrelsen glæder sig til at fortsætte udviklingen af Friskolen og Efterskolen.