Indkaldelse til ordinær generalforsamling
onsdag d. 17. april 2024 kl. 19.00 på skolen.

Kære forældrekreds- og skolekredsmedlemmer
Skolen afholder den årlige generalforsamling, og med følgende dagsorden:

1. Valg af Stemmetællere.
2. Valg af dirigent og protokolfører.
3. Bestyrelses beretning ved formanden.
4. Forstanderens beretning.
5. Fremlæggelse af det revideret regnskab til orientering.
6. Fremlæggelse af skriftlig tilsynserklæring.
7. Orientering omkring:
Fri- og Efterskolens strategi.
8. Indkomne forslag -se herunder.

9. Valg af:
bestyrelsesmedlemmer:
Mikkel T. Bilstrup (Formand) – Modtager Genvalg
Stine Høgh Tofthøj – Modtager Genvalg som Suppleant)
Kasper Leonhardt Mejnertsen – Modtager Genvalg
Lone Søndergaard – Genopstiller ikke
suppleanter:
Carsten Nylev – Modtager Genvalg som bestyrelses medlem

10. Evt.

Øvrige forslag til dagsordenen skal skriftligt være formanden i hænde senest 21 dage før
generalforsamlingen.
Evt. indkomne forslag kan ses på friskolenubby.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkomne forslag:

Jeg vil gerne stille et forslag til generalforsamlingen om, at bestyrelsen evaluerer på effekten af friskolens temadage – fagligt og socialt.

Eksperimentet har varet snart et skoleår. Når 20% af undervisningen – som vi kender den – inddrages til temadage, som afvikles helt anderledes end resten af skoledagene (fx 2 lærere til 3 klasser), så bør der måles på effekten af sådan et stort indgreb.

Jeg mener, at det især er en helt forkert beslutning, der er taget for udskolingens vedkommende. Efter nogle år med massiv udskiftning blandt lærerne burde udskolingen have haft mulighed for at få et fagligt løft.

Især for 9. klasses vedkommende, som snart skal til eksamen. Jeg har meget svært ved at se, hvordan det kan gavne dem til en eksamen at blive samlæst med 7. og 8. klasse hver tirsdag.

Personligt synes jeg, at ledelsen skulle have startet med at rulle det ud i indskolingen for at se effekten.

Forslagsstiller: Trine Abkjær