Digital dannelse

Børn og unge skal i dag kunne navigere i en digital verden, hvilket stiller krav til Tidens Skoles fokus på digital tryghed og dannelse. Vores elever skal lære at begå sig etisk og socialt i den virtuelle virkelighed, og naturligvis lære at tage reflekterede valg, anvende digitale platforme, undervisningsmaterialer m.v.

Friskolen Ubby arbejder Windows-baseret og alle elever skal derfor have en computer med Windows styresystem med hjemmefra.
En lille billig windowscomputer er fuldt tilstrækkelig til vores brug