SFO

Der er tilknyttet en skolefritidsordning, ”Krudtuglen” og ”Krudthuset”, hvor børnene fra børnehaveklasse til og med 3. klasse kan boltre sig før og efter skoletid samt i de kortere ferier. ”Krudten” har to villaer til rådighed, og udelivet har gode betingelser i bålhus, flere legepladser og generelt god plads for børnene at boltre sig på i udelivet omkring SFO’en og skolen.

SFO takster Pris
SFO – eftermiddagsplads 1.275 kr.pr. måned i 12 mdr.
SFO – v. barn nr. 2 765 kr. pr. måned i 12 mdr.
SFO – heldagsplads 1.375 kr.pr. måned i 12 mdr.
SFO – v. barn nr. 2 825 kr. pr. måned i 12 mdr.
SFO – morgenåbning 600 kr. pr. måned i 12 mdr.
Ekstra for pasning i uge 42 og uge 7 pr. uge: 300 kr.

Rabat i SFO udregnes kun i forhold til børn, der går i Friskolens SFO.

Åbningstider SFO:
Alle dage 6.15 – 8.10
Mandag – torsdag 12.40 – 16.30
Fredag 12.40 – 16.00