Ansøgning om friplads

Fripladstilskud
Der kan søges om fripladstilskud til betaling af skolepenge og fripladstilskud til SFO-betaling.  Der søges om tilskud for et skoleår ad gangen. Ansøgningsskemaet og info herom kan fås på skolekontoret hos Bodil eller Susane.

Ansøgningen skal være udfyldt og afleveret på skolekontoret senest d. 1. september. Det er ikke muligt at ansøge om tilskud efter tidsfristen. Skulle der opstå økonomiske problemstillinger efter ansøgningsfristen, henvises der til Socialforvaltningen. Omkring december er samtlige ansøgninger behandlet, hvorpå friskolen får skriftlig besked om, hvilke elever der er bevilliget tilskud til.

Tilskuddet udbetales efterfølgende ved, at det tildelte beløb modregnes de sidste måneders opkrævninger af skole- eller SFO-betaling i skoleåret. Man skal derfor være opmærksom på, at man betaler fuld pris, ind til tilskuddet er bevilliget omkring januar måned. Der ydes aldrig fuld dækning fra fripladsfonden.

Befordringstilskud
Ansøgning afhentes på skolens kontor og afleveres udfyldt senest d. 1. november.