Læseudvikling

Læsning er en gave og en forudsætning for at kunne klare sig i dagens samfund.

Vi har på Friskolen Ubby derfor det mål, at alle elever bliver fulgt tæt i undervisningen af skolens lærere samt skolens læsevejleder ved behov, i forbindelse med deres udvikling af læsestrategier og læsefærdigheder, der sætter dem i stand til at kunne anvende disse i alle skolens fag.

I den daglige undervisning tages der udgangspunkt i den enkelte elevs faglige ståsted, hvor der fx undervisningsdifferentieres i forhold til materialer eller indhold. Klassens dansklærer laver desuden læse- og staveforløb i løbet af skoleåret, der foregår i et trygt og udviklende læringsmiljø.

Hvis vi oplever en elev med svære udfordringer i forhold til læseudvikling, tilbydes han/hun VAKS-forløb på små trygge hold hos skolens læsevejleder, hvor der er fokus på udviklende læsestrategier. Hvis der er en mistanke om ordblindhed, tilbydes Ordblindetesten i slut 3. klasse. Herefter søger vi om IT-rygsæk til brug i undervisningen, som kan støtte og kompensere der hvor eleven har behov for det. Eleven vil blive fulgt tæt af læsevejlederen og fortsat tilbydes særlige forløb uden for den almindelige klasseundervisning.