Bestyrelsen består af

Mikkel Bilstrup – formand

Carsten Christensson Nylev – næstformand

Anna Voigt Frederiksen – sekretær

Agnes Johnsen

Eva Cederlund

Kasper Mejnertsen

Anders Høgh

Stine Høgh Tofthøj -Suppleant