Fagplaner

På Tidens Skole følger vi de beskrevne mål ”Fælles Mål”, som er Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder i grundskolen. Dvs. at eleverne her på vores skole får en undervisning, der lever op til samme krav som undervisningen i Folkeskolen.

Derudover ønsker vi på Friskolen Ubby at tilføre undervisningen elementer således, at vi tilgodeser skolens værdigrundlag, mission og vision.

Se Fælles Mål her
Fælles Mål for folkeskolens fag og emner | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)