Værdigrundlag, vision & mission

Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby er Grundtvig/Koldsk. Det betyder, at Grundtvigs menneskesyn og Kolds tanker og idéer om undervisning sættes i centrum for vort samvær.

VISION
At skabe en skole i kontinuerlig udvikling. Læringslegeplads med plads til at afprøve, udvikle nysgerrighed, lyst til læring og skabe rum til fordybelse således, at den enkelte elev opelskes og styrkes i troen på egne muligheder i en globaliseret verden. ​

MISSION
Med eleven i centrum motiverer vi til udvikling af elevens potentialer, understøtter trivsel og medansvar for egen læring.​

VÆRDIGRUNDLAG
Gennem dialog, nærvær og tillid til hinanden danner og uddanner vi børn og unge til livsduelige medborgere gennem aktiv deltagelse i det forpligtende fællesskab.​

Vi har en tro på Grundtvigs menneskesyn og Kolds skoletanker, der sætter det enkelte menneske i højsædet

Nærmere formål:
At bevare vore rødder og møde fælles erfaringer i litteratur, historie, sange, kunst og kristendom.

Vi har en tro på at alsidige og optimale udfordringer i et trygt miljø udvikler lysten til at lære

Nærmere formål:
At fremme og styrke elevernes muligheder.

Vi har en tro på at gensidig tillid og respekt – og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i den personlige udvikling.

Nærmere formål:
At fremme elevens ansvarlighed og stillingtagen i et forpligtende fællesskab.

Vi har en tro på det kristne budskab om næstekærlighed

Nærmere formål:
At fremme elevernes hensyn til, accept af og omsorg for hinanden.