Forudsætning for det gode samarbejde

Konstruktiv dialog, tillid og loyalitet
På Friskolen Ubby forventer vi af alle aktører omkring børnene: forældre, medarbejdere og ledelse at indgå som konstruktive medspillere i en positiv dialog, der er præget af tillid og loyalitet. Forældre er meget velkomne til at kontakte skolen med spørgsmål, udfordringer, konstruktiv kritik mv. Ligeledes vil skolen kontakte hjemmet, hvis der er behov herfor. Den løbende dialog mellem skole og hjem er vigtig og forløber i en anerkendende form, som sikrer bedst mulig udvikling og trivsel for børnene.

Gennem 1 til 2 årlige skole/hjemsamtaler, forældremøde, generalforsamling og den løbende kontakt ønsker vi at skabe de bedste forudsætninger for samarbejdet mellem skole og hjem.

Skole/hjemsamtaler
Forældre og elever tilbydes samtale med elevens teamlærere 1 til 2 gange om året. Vi opfordrer naturligvis til løbende dialog mellem skole og hjem.

Som led i tilsynet er I som forældre altid velkomne til at deltage i en undervisningslektion (efter aftale med klassens lærere) og måske i et frikvarter at få en snak med klasselæreren eller en faglærer.

Klasseforældremøder
Der afholdes ét forældremøde på hvert klassetrin i efteråret. På møderne orienterer klassens lærere om fagene, undervisningsmetoder og fællesskabet i klassen. Derudover tages forskellige emner op til debat.

Vi forventer, at forældre deltager i det årlige forældremøde på hvert klassetrin i efteråret. På møderne orienterer klassens lærere om klassens fællesskab, sociale trivsel, generelle faglighed (mål), undervisningsmetoder m.m. Derudover tages forskellige emner op til debat.

Deltagelse i skolens liv og fælles omsorg
Udover deltagelse i skolens liv via forældremøder, samtaler og arrangementer forventer vi, at forældrene i øvrigt medvirker til skolens drift og vedligeholdelse ved bl.a. at deltage forældrearbejdsdage, i forældrebestyrelsen og ikke mindst ved den årlige generalforsamling.

Forældre bidrager til både eget barns og de andre børns trivsel bl.a. gennem forældreråd, der tager sig af initiativer omkring klassen. Som forældre på Friskolen Ubby forventes det, at man har blik for, at ens eget barn er ét blandt mange børn og at fælles trivsel og omsorg for alle i fællesskabet har stor betydning herfor.

Forældreintra
ForældreIntra er skolens kommunikationsplatform mellem skole og hjem. På Forældre-Intra kan I sende meddelelser til klassens forældre og lærere samt til ledelsen og meget mere.

HUSK: Det skrevne ord kan aldrig erstatte den mundtlige kommunikation.