Priser

Klasse Priser fra 1. aug 2024
0.- 9. klasse 1.500 kr. pr. måned i 11 mdr.
Skolepenge v. barn nr. 2 800 kr. pr. måned i 11 måneder
Skolepenge v. barn nr. 3 410 kr. pr måned i 11 måneder
   
Lejerskolebetaling 6. til 9. klasse 1600 kr. pr. lejerskole
SFO takster Priser fra 1. aug 2024
SFO – eftermiddagsplads 1.555 kr.pr. måned i 11 mdr.
SFO – v. barn nr. 2 835 kr. pr. måned i 11 mdr.
SFO – morgen og eftermiddag 1.660 kr.pr. måned i 11 mdr.
SFO morgen og eftermiddag– v. barn nr. 2 900 kr. pr. måned i 11 mdr.
SFO – morgenåbning 655 kr. pr. måned i 11 mdr.
Ekstra for SFO i uge 42 og uge 7 pr. uge: 300 kr.

Ekstra for 4. ferieuge i sommerferien

I 2025 gælder det uge 31

500 kr.

Rabat i SFO udregnes kun i forhold til børn, der går i Friskolens SFO.

Forældrekredsgebyr på 175 kr. pr. familie opkræves med den første rate i skoleåret.

Skolekredsgebyr 175 kr.

Lejrskolebetaling 6. – 8. klasse er 1.600 kr. pr. barn pr. lejrskole

Skolepenge og betaling for SFO skal betales månedsvis forud. Der ydes søskenderabat på heldags- og eftermiddagsplads, men ikke på morgenåbning.

Udmeldelse af Skole/ SFO sker skriftligt til kontoret med én måneds varsel til udgangen af måneden.