Priser

Klasse Pris
0.- 8. klasse 1.375 kr. pr. måned i 12 mdr.
9. klasse 1375 kr. i 11 måneder
   
Skolepenge v. barn nr. 2 735 kr. pr. måned
Skolepenge v. barn nr. 3 375 kr. pr måned
SFO takster Pris
SFO – eftermiddagsplads 1.425 kr.pr. måned i 12 mdr.
SFO – v. barn nr. 2 765 kr. pr. måned i 12 mdr.
SFO – morgen og eftermiddag 1.525 kr.pr. måned i 12 mdr.
SFO morgen og eftermiddag– v. barn nr. 2 825 kr. pr. måned i 12 mdr.
SFO – morgenåbning 600 kr. pr. måned i 12 mdr.
Ekstra for pasning i uge 42 og uge 7 pr. uge: 300 kr.

Rabat i SFO udregnes kun i forhold til børn, der går i Friskolens SFO.

Forældrekredsgebyr på 175 kr. pr. familie opkræves med den første rate i skoleåret.

Skolekredsgebyr 175 kr.

Lejrskolebetaling 6. – 8. klasse er 1.600 kr. pr. barn pr. lejrskole

Skolepenge og betaling for SFO skal betales månedsvis forud. Der ydes søskenderabat på heldags- og eftermiddagsplads, men ikke på morgenåbning.

Udmeldelse af Skole/ SFO sker skriftligt til kontoret med én måneds varsel til udgangen af måneden.