Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

Priser

Friskolens priser pr. 1. august 2018

Skolebestyrelsen har besluttet følgende priser for skoleåret 2018/2019

Bh.kl. - 8. klasse              1.150 kr. pr. måned i 12 mdr.

9. klasse                            1.150 kr. pr. måned i 11 mdr.

Tillæg i 9. klasse              1.400 kr. pr. måned i 11 mdr.

Der ydes rabat til barn nr. to på 50 %.

Der ydes rabat til barn nr. tre på 75 %.

 

SFO-takster:
SFO - eftermiddagsplads: 1.485 kr.

SFO - heldagsplads:         1.685 kr.

SFO - morgenåbning          670 kr.

Ekstra for pasning i uge 42 og uge 7 pr. uge: 300 kr.

 

Forældrekredsgebyr på 125 kr. opkræves med den første rate i skoleåret. Skolekredskontingent 125 kr.

Lejrskolebetaling 6. - 8. klasse er 1250 kr. pr. barn pr. lejrskole

Skolepenge og betaling for SFO skal betales månedsvis forud. Der ydes søskenderabat på heldags- og eftermiddagsplads, men ikke på morgenåbning.

Ved udmeldelse af friskolen betales den igangværende måned. Udmeldelse sker skriftligt til kontoret.

Udmeldelse af SFO sker skriftligt til kontoret med en måneds varsel fra d. 1. i måneden

 

 

 

 

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk