Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

9. klasse på friskolen - en del af efterskoletilbuddet.

Som friskoleelev i 9. klasse følger du undervisningen i efterskolen. Du går i skole på samme vilkår som en efterskoleelev, men du sover hjemme. Du er på kost, deltager i arrangementer og ture m.m. Du skal forvente sene dage (undervisningen slutter 17:30) samt obligatoriske aftenarrangementer og nogle obligatoristke weekender..Dertill kommer tjanser og pligter.

Hos os kan du aflægge en fuld FP9.

Du skal have følgende obligatoriske fag:

 • Dansk (+ kristendom)
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk el. fransk
 • Fysik/kemi/biologi
 • Historie
 • Geografi
 • Samfundsfag
 • Fællesgymnastik (4 lektioner pr. uge og 15-17 gymnastikopvisninger)
 • Fortælling/sang
 • Projektopgave (1 uge)

Vi er fritaget for prøve i kristendom og historie.

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk