Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

Praktiske, Musiske fag

Håndarbejde:


Der henvises til beskrivelser og mål på www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Haandarbejde/beskrivelser
Bemærkning til beskrivelser: Der bruges p.t. ikke it og medier i den tekstile designproces.


Andet:
Elevernes timetal i håndarbejde varierer fra skoleår til skoleår.


Musik:


Musikundervisningen på Ubby Fri- og Efterskolen tilstræber at følge undervisningsministeriets slut- og trinmål for folkeskolen. Dog med enkelte afvigelser:

  • Musikundervisningen er foruden den daglige morgensang på 15 min. skemalagt til 1 ugentlig lektion fra Bh. klasse til og med 5. klasse. Dette medfører naturligvis, at det kan være problematisk at nå i dybden med samtlige trinmål.
  • Skolens IT er og har været under omlægning, hvilket bevirker, at computere pt. ikke indgår i det skabende musikalske arbejde.

Sløjd:


Der henvises til beskrivelser og mål på www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Sloejd/beskrivelser 
Bemærkning til beskrivelser: Elevernes timetal i sløjd varierer fra skoleår til skoleår.

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk