Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

ALT-undervisningen

Den alternative (ALT-) undervisning skal supplere undervisningen i fagene og er ikke nødvendigvis fagopdelt. Undervisningen vil kunne varetages af både lærere, pædagoger og personale med andre relevante kvalifikationer.

 

Den alternative undervisning kan anvendes bredt. Den kan have et direkte fagrelateret indhold eller et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke klassernes fællesskab, læseindsats, tidlig indsats, læsekurser, matematik og bevægelse, motorisk træning, kobling mellem teori og praksis, inddragelse af situationer fra dagligdagen som eleverne genkender, og derfor oplever som relevante og interessante, tværfagligt, lektiehjælp og faglig fordybelse.……….

Der er ikke selvstændige mål for den alternative undervisning. De undervisningsrelaterede aktiviteter, der finder sted i dette tidsrum, skal understøtte opfyldelsen af fagmålene generelt og målene for de enkelte fag.

ALT-undervisningen er skemalagt for bhkl. - 6. klasse

De forskellige ALT-teams tilrettelægger og gennemfører undervisningen, men alle lærere, som underviser i de pågældende klasser kommer med forslag og idéer til indhold samt orientere om emner, faglige udfordringer (individuelt og i klassen)m.m.

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk