Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

Undervisning generelt

På friskolen Ubby går faglig og personlig udvikling hånd i hånd. Her er plads til alle, men ikke til alt.

Vi holder fast i ugeskemaet og vil gerne have, at eleverne kontinuerligt får fyldt deres boglige værktøjskasser. Vi møder den enkelte, hvor han/hun er og sætter overliggeren i passende højde, så eleverne udfordres optimalt. Vi opfylder de faglige mål, der er gældende for folkeskolen.

Spredt over året har vi fordybelses-/temadage, emneuger, tværfaglige uger, projektuger og mucical.

Bemærk, at vores 9. klasse sammenlæses med efterskoleeleverne. 

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk