Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

Rammer for lejrskoler i friskolen

Alle lejrskoleture skal have begrundede mål og formål. En lejrskoletur til udlandet er ikke bare et ønske om at krydse grænsen. Lejrskolen er ikke en turistrejse!

Det er klasseteamet, der vurderer og beslutter, hvor klassen skal på lejrskole (herunder en begrundet stillingtagen til, hvad klassen kan magte fagligt og socialt, modenhed, ansvar m.m.)

Hvis der arbejdes med idé om en udenlandstur i 8. klasse, skal forældrene i den pågældende klasse medinddrages i beslutningen.

Der må ikke tilføres familierne ekstra udgifter i forbindelse med lejrskoleturene, hvad enten de foregår i DK eller i udlandet. Den eneste undtagelse er udgifter til pas, hvor dette kræves.

Hvis turen ikke kan dækkes af forældrebetalingen (11.august 1.500 kr.) + tilskud fra skolen (11. august 2019: 350 kr.) er det klassens opgave (stærkt støttet af forældre) at indtjene det manglende beløb. De penge, klassens elever indtjener, optjenes til klassekassen. En ny elev i klassen får således også gavn af det i forvejen indtjente beløb.

Evt. hjemrejseudgifter og afhentning, hvis lejrskolen af en elev afbrydes i utide f. eks på grund af sygdom og/eller hjemve, påhviler familien. 

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk