Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

Optagelse

Optagelsesprocedure i børnehaveklassen

 • Forældre henvender sig til skolens kontor. Det skal bemærkes, at dette gælder alle forældre - også selv om der er større søskende på skolen.
 • Barnet skrives på skolens aktuelle klasseliste. Det bemærkes, at barnet optages på den klasseliste, hvor barnet i børnehaveklassen når at fylde 6 år inden 1. januar. Forældrene modtager bekræftelse på optagelsen.
 • Forældre kan aftale en rundvisning eller samtale med skolens ledelse og/eller børnehaveklasselederen.
 • I maj måned - ca. 14 måneder før skolestart udsendes breve til de 21 første familier på klasselisten. Hvis en familie ikke ønsker at tage imod tilbuddet, tilbydes pladsen til den næste familie på listen. Skolen giver ikke oplysninger om placering på listen.
 • Når skolen har modtaget accept fra 21 familier, får de resterende familier tilsendt brev med afslag på plads i børnehaveklassen og får derefter mulighed for at tilkendegive, hvorvidt de ønsker optagelse på skolens venteliste.


Optagelsesproceduren i 1.- 8. klasse

 • Forældrene kontakter skolen. Hvis der er under 22 i klassen, og hvis skolen vurderer, at den pågældende klasse kan magte et nyt barn, får forældrene tilsendt skolepapirer.
 • Ventelisten varetages af forstanderen.
 • Forstanderen kontakter forældrene, og der aftales et møde på skolen med deltagelse af forældrene, eleven, klassens teamlærere og skolens ledelse. På mødet fortæller forældrene om barnet og den tidligere skolegang. Skolens repræsentanter gør rede for skolens holdninger og indhenter evt. forældrenes tilladelse til at henvende sig til den "gamle skole".
 • Ved henvendelse om mere end et barn, behandles hvert barn særskilt.
 • Efter mødet overvejer parterne hver især, om der er mulighed for positivt samarbejde og dermed fremtidig skolegang på Friskolen Ubby.
 • Klassens team og forstanderen beslutter, om skolen skal optage barnet.
 • Forstanderen meddeler beslutningen til forældrene.
 • Hvis svaret er positivt og forældrene ønsker at benytte sig af pladsen fremsendes indmeldelsesskemaet.
 • Forstanderen bekræfter indmeldelsen og kontakter familien vedr. de sidste praktiske aftaler.

Ved udmeldelse betales den igangværende måned. Udmeldelse sker skriftligt til kontoret.

Udmeldelse af SFO sker skriftligt til kontoret med en måneds varsel fra d. 1. i måneden.

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk