Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

Klagevejledning

På Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby har vi et ønske om at klare alle problemer ved dialog, inden nogen føler, det bliver nødvendigt at klage.

Generelt.

Vi stiller os altid åbne overfor konstruktiv kritik. Vi vil meget gerne have en dialog med skolens brugere - også hvis nogen føler sig tilsidesat eller "trådt over tæerne".

På en fri skole er alting ledelsens ansvar. I ledelsen på Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby har vi den filosofi, at alt kan gøres bedre. Heldigvis er det meget sjældent, at nogen mener, at vi ikke er gode nok som skole, men skulle det ske, at man på en eller anden måde føler sig overhørt eller uretfærdigt behandlet, så må man gå til ledelsen.

Målet er - uanset hvad utilfredsheden måtte gå på - at uenigheden kan komme ud af verden, så alle parter kan komme videre i en fornuftig dagligdag på skolen.

Relation elev/lærer/forældre.

Selvfølgelig kan det ske, at der opstår uenighed mellem en forælder og en lærer.

Uenigheder bør løses der, hvor de opstår. Derfor er det i første omgang forælderen og læreren, der skal tale sammen for så konstruktivt som muligt at få løst uenigheden.

Hvis man som forælder ikke føler sig hørt, når man har talt med en af skolens medarbejdere, er næste trin at henvende sig til skolens ledelse.

Ledelsen tager uenigheden op med forælder og lærer, og uenigheden løses, hvis det er muligt. I sjældne tilfælde kan der heller ikke opnås enighed sammen med skolens ledelse, og så må forælder, ledelse og evt. lærer tager uenigheden op med repræsentanter for bestyrelsen, og her vil uenigheden finde sin løsning. Bestyrelsen er valgt på skolens generalforsamling. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens økonomi og for, at ledelsen overholder gældende lovgivning og de rammer og retningslinjer, som bestyrelsen har udstukket.

Prøver og karakterer.

Hvis en elev vil klage over sine karakterer eller en prøves forløb, skal eleven og dennes forældre hurtigst muligt - og inden 3 uger, fra eleven har fået karakteren, indsende en skriftlig klage til forstanderen, som så vil hjælpe eleven med det videre forløb.

Medarbejdere.

Hvis man vil klage over en af skolens medarbejdere, skal man henvende dig til skolens ledelse.

Ledelsen.

Hvis man vil klage over ledelsens adfærd eller en afgørelse truffet af ledelsen, kan man rette en henvendelse til forstander og/eller bestyrelsesformand. Bestyrelsen har overgivet ansvaret for personaleledelsen og økonomien i det daglige til skolens ledelse. Bestyrelsen har således ingen handlemuligheder i langt de fleste almindelige dagligdags sager.

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk