Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk

Forældremøder/Samtaler

Klasseforældremøder

Der afholdes ét forældremøde på hvert klassetrin i efteråret. På møderne orienterer klassens lærere om fagene, undervisningsmetoder og fællesskabet i klassen. Derudover tages forskellige emner op til debat.

Skole-/hjemsamtalerEn gang årligt (november-februar) indbydes forældrene til en samtale med elevens teamlærere. I børnehaveklassen - 3. klasse vil der også være en repræsentant fra fritidsordningen.Dansk- og matematiklæreren er til stede ved samtalerne og klassens øvirge faglærere har før samtalerne udarbejdet udtalelser, som også indgår i drøftelsen omkring elevens samlede engagement og interesse m.m.

Fra 6. klasse er eleverne velkomne til at deltage i samtalerne. 

  Forældrene er selvfølgelig altid velkomne til at deltage i timerne og måske i et frikvarter få en samtale med klasselæreren eller en faglærer, hvis der er tid dér. Ellers er forældrene naturligvis også altid velkomne til at ringe til lærerne, friskolelederen eller forstanderen.