Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

Forældremøder/Samtaler

Klasseforældremøder

Der afholdes ét forældremøde på hvert klassetrin i efteråret. På møderne orienterer klassens lærere om fagene, undervisningsmetoder og fællesskabet i klassen. Derudover tages forskellige emner op til debat.

Skole-/hjemsamtalerEn gang årligt (november-februar) indbydes forældrene til en samtale med elevens teamlærere. I børnehaveklassen - 3. klasse vil der også være en repræsentant fra fritidsordningen.Dansk- og matematiklæreren er til stede ved samtalerne og klassens øvirge faglærere har før samtalerne udarbejdet udtalelser, som også indgår i drøftelsen omkring elevens samlede engagement og interesse m.m.

Fra 6. klasse er eleverne velkomne til at deltage i samtalerne. 

  Forældrene er selvfølgelig altid velkomne til at deltage i timerne og måske i et frikvarter få en samtale med klasselæreren eller en faglærer, hvis der er tid dér. Ellers er forældrene naturligvis også altid velkomne til at ringe til lærerne, friskolelederen eller forstanderen.

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk