Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

Kommunikation

Vi tilstræber, at kommunikationen foregår indenfor følgende rammer: På Friskolen Ubby

  • er der bred og gensidig information imellem skole og hjem.
  • er der gensidig åbenhed og ærlighed.
  • er der samarbejde om barnet såvel fagligt som socialt.
  • kender forældre og lærere hinanden. 

 

Mobiltelefonpolitik:

Timerne: Mobiltelefonen må kun være fremme i timerne, hvis læreren har givet lov, og den skal bruges som hjælpemiddel/arbejdsredskab.

 

Pauserne: Eleverne i bhkl. - 2. kl. har ikke tilladelse til at bruge mobiltelefonen i pauserne. Eleverne i 3.-8. klasse må gerne bruge deres telefoner i pauserne. Telefoner må anvendes til at spille eller høre musik på, gå på nettet samt ringe/sms’e. Telefoner må ikke benyttes på den lille legeplads.

 

Generelt: Hvis elever skal ringe hjem vedr. sygdom eller andet, der er skolerelateret, skal de have lov af en lærer først. Der må ikke tages billeder eller optages video af personer på skolens, uden man har fået tilladelse til det.

 

Ved overtrædelse af ovenstående inddrages telefonen(varigheden er afhængig af omstændighederne), og hjemmet kontaktes af den medarbejder, der har inddraget telefonen.

 

 

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk