Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

Værdigrundlag

En tro på Grundtvigs menneskesyn og Kolds skoletanker, der sætter det enkelte menneske i højsædet

Nærmere formål:
At bevare vore rødder og møde fælles erfaringer i litteratur, historie, sange, kunst og kristendom.

Dette opnås gennem: 
- tid til dialog og refleksion 
- tid til at opbygge et fællesskab mellem elever og lærere 
- at rette livsoplysningen efter livet 
- fortælling der opliver til og oplyser om livet 
- forståelse af ens egen betydning for fællesskabet

 

En tro på at alsidige og optimale udfordringer i et trygt miljø udvikler lysten til at lære

Nærmere formål:
At fremme og styrke elevernes muligheder.

Dette opnås gennem: 
- rum til oplevelse og fordybelse 
(skabelse, fantasi, afprøvning, erkendelse m.m.) 
- hjælp til medbestemmelse og demokrati 
- forening af fællesskab, personlighed, fantasi, kultur, kundskaber og færdigheder 
- læring som en aktiv proces


En tro på at gensidig tillid og respekt - og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i den personlige udvikling.

Nærmere formål: 
At fremme elevens ansvarlighed og stillingtagen i et forpligtende fællesskab.

Dette opnås gennem: 
- at møde hinanden med åbenhed, ærlighed og loyalitet
- at overholde aftaler
- at forvente noget af hinanden


En tro på det kristne budskab om næstekærlighed

Nærmere formål:
At fremme elevernes hensyn til, accept af og omsorg for hinanden.

Dette opnås gennem:

- hensynstagen

- at tale med hinanden og ikke til hinanden
- respekt for det enkelte individ
- frihed under ansvar
- man gør sit bedste 
- refleksion over vore traditioner, vaner og hverdag 

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk