Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

Skolens historie

Ubby fri- og Efterskole blev oprettet i 1879 på gården Gydekilde lidt udenfor Ubby. Allerede efter et par år blev der bygget en ny skole inde i selve Ubby, og endelig, i året 1898, blev den første skolebygning bygget på det sted, hvor skolen nu ligger. I de første år var skolen alene en friskole, men i 1900 blev der oprettet en efterskole i tilknytning til friskolen. Dette skyldtes, at skolen på det tidspunkt fik en ny forstander, Jens Nylev, og han betingede sig, at han måtte drive efterskole.

Skolen nedbrændte i 1962, men blev hurtigt genopbygget, og den stod klar ved det nye skoleårs start i 1963. Efter branden blev ejerforholdene også ændret, idet skolen fra at være privateje overgik til en selvejende institution, der i dag ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Skønt skolen er gammel af alder, følges der stadig med tiden. Bygningsmæssigt er skolen udvidet kraftigt siden branden i 1962. Der er opført en idrætshal i 1989, indrettet faglokaler til musik, håndarbejde og billedkunst i 1993, gymnastikhuset blev færdigt i år 2000. I efteråret 2009 bygges der 2 nye klasselokaler, og der er stadig mål og ønsker for fremtidige udvidelser og forbedringer.

Skolens historie har været præget af få, men markante personligheder som forstandere. Mennesker, som ikke alene har præget skolen, men også det omliggende samfund. Livet i fri- og efterskolen er desuden præget af dygtige og engagerede medarbejdere.

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk