Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

PC i undervisningen.

Friskoleelever i 9. og 10. klasse skal medbringe deres egen bærbare pc til alle boglige timer.

Overalt i hovedbygningen er der trådløst net, som eleverne logger på Uni-login

De pc'er, eleverne medbringer, skal have installeret et antivirusprogram og have en kapacitet, der kan håndtere office 365.

Skolen har et klassesæt med bærbare pc'er til brug for friskolens elever i undervisningen.

Egen bærbar pc i undervisningen:
Det er et krav, at eleverne fra 5. klasse har en bærbar pc, som de kan medbringe. I 5. og 6. klasse vil det fremgå af ugeplanen, hvornår pc'en skal medbringes. Fra 7. og opefter er pc'en det primære arbejdsredskab/penalhus.

Skolen hæfter ikke for skader forvoldt i skoletiden, eller skader opstået på vej til og fra skole, hvorfor det anbefales at forsikre udstyret (elektronikforsikring)

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk