Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

Fællesskabet

Det skal være rart og trygt at gå i skole, og det skaber vi gode rammer for.

Vi er alle en del af det større fællesskab på Friskolen Ubby. Her danner vi hver især vore holdninger og vores personlighed i samspil med andre. Det begynder i hjemmet og fortsætter i skolen. På skolen kan børnene først overskue klassens fællesskab, senere friskolens og så til sidst hele skolens fællesskab.

Alle skal opleve et trygt og forpligtende fællesskab, hvor enhver både giver, forventer og får det bedste - et fællesskab, hvor man kan dele såvel glæder som sorger. I vores fællesskab lærer vi at bekymre os om andre og at vi alle har betydning for helheden.

Det handler om at klæde børnene godt på, så de kan befinde sig godt i et fællesskab, idet vi alle bærer et ansvar for fællesskabets trivsel. Fællesskabet er forbundet med børns måde at opføre sig på, når de er sammen med andre både ude og hjemme, og her har opdragelsen en del at skulle have sagt.

Børn forsøger at efterligne de normer og den omgangstone, de kender hjemmefra. Derfor er det gode fællesskab ikke kun børnenes og skolens problem - alle opdragende voksne har et ansvar for, at der ikke er nogle, der bliver holdt udenfor fællesskabet. Vi er rollemodeller og bør også derfor være meget opmærksomme på, hvordan vi f. eks taler om hinanden, om kammeraterne, om skolen etc.

Når forældre aktivt vælger at lade deres barn starte på Frisolen Ubby, vælger de også at være en del af og påtage sig et ansvar for fællesskabet. Et fællesskab der samarbejder om et fælles værdigrundlag. Sammen påtager vi os ansvaret for, at det fundament og den opdragelse, vi giver vores børn kan hjælpe dem til at udvikle sig til fornuftige og reflekterende unge mennesker, der kan begå sig i mange forskellige menneskelige relationer.

Vi er så bange for at tage fejl, det vil sige bange for at tage ansvar. Se, der var det: Ansvar. Det er vel ikke ved at blive sådan, at ansvar er noget, de andre har for det, der går galt for en selv? Ansvar har vi for hinanden, men så sandelig også for os selv. Citat: Dronning Margrethe II, Nytårstalen 1988

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk