Vi har få ledige pladser i
enkelte klasser.
Ring og hør nærmere.

 

 

FRISKOLEN UBBY · Hovedgaden 8 · 4490 Jerslev Sjælland · Tlf.: 59 59 52 20 · E-mail: kontor(at)ubby.dk  ·  IDRÆTSEFTERSKOLEN  UBBY: www.ubby.dk

 

 

Tekstboks: Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 22. april 2015 kl. 19.00 på skolen. Dagsorden: 1.	Valg af stemmetællere 2.	Valg af dirigent og protokolfører 3.	Bestyrelsens beretning v. formanden 4.	Forstanderens beretning 5.	Forelæggelse af det reviderede regnskab til udtalelse 6.	Fremlæggelse af skriftlig tilsynserklæring 7.	Indkomne forslag 8.	Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: 	Trine Abkjær 		Steffen S. Gregersen 		Karina Boye 9.	Valg af suppleanter 10.	Evt. Venlig hilsen Bestyrelsen